Je weer fit en vitaal voelen

Werkwijze

De eerste behandeling begint met een intake gesprek om inzicht te krijgen in de klacht(en) en wat je kan verwachten van de therapie. Daarna volgt een ontspanningsmassage. Dit duurt een uur tot anderhalf uur.

Naar aanleiding van het intakegesprek stel ik een behandelplan op van ongeveer 6 behandelingen. Dit is een gemiddelde. Vervolgbehandelingen duren ongeveer 45 minuten.

Huisregels

Om de massage soepel te laten verlopen hanteren wij een aantal voorwaarden.

Als u een afspraak maakt, gaan wij ervan uit dat u kennis genomen heeft van deze voorwaarden en hiermee akkoord gaat:

 • De massages hebben NIETS met erotiek te maken. Cliënten die seksueel getinte opmerkingen maken worden per direct verwijderd en de toegang ontzegd;
 • Alle persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook wij houden ons vanuit onze verzorgende achtergrond aan een geheimhoudingsplicht;
 • Bij het maken van een afspraak noteren wij graag uw naam, adres, telefoonnummer en de reden van uw bezoek, ten behoeve van onze administratie;
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kunnen wij de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere deskundige, dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandel periode toegepast mag worden;
 • Voetreflex en Balans is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel tijdens en/of na de behandeling als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik;
 • Raadpleeg bij twijfel altijd eerst uw [huis]arts;
 • Voetreflex en Balans is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • De behandelingen worden nog niet door zorgverzekeraars vergoed.
 • Om werkelijk “tijd voor jezelf” te maken, dient uw mobiele telefoon uitgeschakeld te zijn tijdens de behandeling.
 • In de praktijkruimte mag niet gerookt worden wij vragen uw begrip hiervoor.
 • Betalingen uitsluitend contant, na de behandeling te voldoen.

 

Afspraak annuleren

Mocht u onverhoopt een gemaakte afspraak niet na kunnen komen, dan verzoeken wij u deze uiterlijk 24 uur voor aanvang telefonisch te annuleren. De gereserveerde tijd wordt dan niet in rekening gebracht. Indien dit niet gebeurt, wordt de behandeling alsnog in rekening gebracht.